fbpx

Saunan terveysvaikutuksia tutkitaan paljon. Hyvä niin! Saunaperinteelle tämä ei kuitenkaan ole uutta tietoa. Sauna on ollut terveyden ylläpidon paikka aikana kun sairaalaa ja kirkkoa ei ollut joka kylässä, oliko edes kyliä..? Hoitava sauna- kirjoitussarjassa Mielikin metsän Sauna-Akka perinnesaunottaja Laura Foon tutkii saunan terveysvaikutuksia saunaperinteen silmin.

Hoitava sauna – sauna on terveyden ylläpidon tyyssija

Aistit ja terveyssauna

Sauna hoitaa, parantaa, puhdistaa ja ylläpitää terveyttä. Tämän kaiken se tekee tarjoamalla elimistölle tarvittavat ärsykkeet sekä turvallisen, rauhallisen, rentouttavan tilan, jossa elimistö kykenee palautumaan ja ottamaan taas käyttöön oman viisautensa ja kykynsä eheytyä.

Kannamme mukanamme painavaa traumojen, roolien, uskomusten, velvollisuuksien, suvun sekä perheen että yhteiskunnan alitajuisen ihmis- ja maailmankuvan täyttämää reppua. Puhumisella ja analysoimisella voi reppuun kurkata, mutta vasta teot ja korjaavat kokemukset saavat reppua tyhjentymään. Suurin osa traumoistamme on kuitenkin ei-kielellisessä, ei-analysoitavassa muistissamme. Nämä traumat ja roolit ilmenevät tunnereaktioina, aistimuksina, hermoston tai aivojen toiminnan muutoksina, luuston asentoina tai vaikkapa vastutustuskyvyn ja immuunijärjestelmän tilana.

Sauna tarjoaa mahdollisuuden lähteä työstämään koko traumataakkaamme turvallisen, kehollisen kokemuksen kautta. Sauna tarjoaa mahdollisuuden tiputtaa pois kivut ja vaivat, jotka ovat huolemme, murheidemme, traumojemme ja rooliemme ilmentymiä.

” Kivut kiukahan kiville, savu saunan sammaliin, ei kivut kiveä pakota, ei paasi vaivoja valita.”

Saunassa ovat kaikki elämän peruselementit läsnä. Saunan hoitavaa voimaa lähdetään tässä kirjoituksessa tutkimaan noiden elementtien, jotka me voimme viidellä aistillamme kokea, kautta.

Jos olet tullu veestä,
Niin mene vetheen;
Jos olet tullu maasta,
Niin mene maahan;
Jos olet tullu ilmasta,
Niin mene ilmhaa;
Jos olet tullu tuulesta,
Niin mene tuulheen;

SKVR XII2
6178. Alatornio. Kuijala

Hajuaisti

.Hajuaisti on yksi niin sanotusti alkukantaisimpia aistejamme. Vaikka emme huomaa, hajut luovat suuren osan tunne-elämyksistämme. Hajut prosessoidaan aivoissa hajukeskuksessa yhteydessä limbiseen järjestelmään.  Limbinen järjestelmä on aivoalueiden joukko, joka osallistuu mm. autonomisten toimintojen, motivaation ja tunteiden säätelyyn sekä yhdistää erilaisia tunnetiloja muistiin tallentuneisiin fyysisiin tuntemuksiin. 1

Vastasyntynyt löytää äitinsä, sekä maidonlähteen hajun perusteella. Lapsuudessa hajut ja tuoksut ovat suuressa roolissa muistojen rakentumisessa. Nämä tunnetason muistot aktivoituvat läpi elämän hajuaistimusten kautta. Tuoksu vie emotinaalisen tilaan, tunteiden valtaan ja täten hajuaisti mahdollistaa pääsyn sellaiselle tasolle lapsuusajan muistoihin, joihin ei muuten olisi pääsyä. Jos ihminen menettää hajuaistin, voi häneltä kadota osa kykyä kokea iloa arjessaan. Paljon arkisesta tunnelmoinnista ja emootioista kumpuaa tuoksuista ja hajuista, joita emme ehdi edes tietoisesti huomaamaan.

Hajuaisti on tärkeässä osassa saunanparannustyötä. Hajuaistin avulla on mahdollista uudelleenkirjoittaa syviä syviä tunnemuistotason asioita, joihin ei ole järjen, kielen ja analyyttisen mielen tason pääsyä. Sen tason traumat, jotka ovat luoneet pohjan esimerkiksi hermostomme toiminnalle, sille miten reagoimme tapahtumiin ja tilanteisiin. Tätä mekanismia hyödyntäen voimme esimerkiksi muuttaa esimerkiksi pelottavan muiston merkityksen myönteiseksi yhdistämällä tuoksun tai hajun toisenlaiseen kokemukseen.2 Tuoksumaailmalla myös luodaan saunakokemukselle perusvire.

Makuaisti

Makuaisti on tiivisti yhteydessä hajuaistiin. Maku ja haju yhdessä luovat perustunnekokemusten lisäksi kokemuksemme ravinnosta. Makuaistimme perusmaut auttavat meitä syömään tarvittavia ravintoaineita ja saavat sylkemään myrkylliset aineet ulos. Makureseptorit vaikuttavat myös esimerkiksi suolistossa, haimassa sekä mahalaukussa. 3

Parannusperinteissä makuaisti yhdistetään vesi-elementtiin, sukupuolielimiin sekä kieleen. Sukupuolielin sekä anus ovat yhdessä lantionpohja, perusta, jolle torsomme rakentuu. Kieli ja nenä ovat tiiviissä yhteydessä, jo anatomisesti yhteisten onkaloiden kautta, saati sitten luodessaan perustan tunne-elämyksille sekä ruuansulatukselle.

Saunassa maku on hajun tukena. Löylyä voi maistella, oletko koskaan koittanut?

Näköaisti

Elämme vahvasti näköaistin varassa.

Saunassa hyödynnämme näköaistia ottamalla sen pois pelistä. Perinteisesti saunassa on ollut pimeää, sulkemalla silmät voidaan saada sama rauhoittava vaikutus. Näköaistin rauhoittaminen silmät sulkemalla, silmät pysäyttämällä katsomaan yhtä kohtaa tai katsomalla sauna rauhallista, yksinkertaista ympäristöä auttaa aktivoimaan muita aisteja, jotka taasen auttavat saunan parantavia terveyshyötyjä aktivoitumaan syvemmissä kerroksissa.

Niin nälkä että näköä haittaa. Monet parannusperinteet yhdistävät näköaistin tuleen. Tuli, elämän tuli, ruuansulatuksen tuli. Tuli, joka polttaa kuolemaa, vaikkapa niittettyä viljaa, luoden elämän voimaa ja virtaa. Tuo tuli ilmenee kehossamme lämpönä, sekä silminä. Kykynä nähdä. Silmät ovat sielun peili, silmistä näkee miten elämäntuli voi. Silmät ovat peili jonka kautta maailma heijastuu. Näköaisti on tärkeässä roolissa ihmisyydessä.

Näköaisti aktivoi aivokuoren etuosaa, joka ns kädellisten osa.. se osa joka prosessoi tietoisesti, tekee abstraktia ajattelua.  Saunahoidissa voidaan ajatella, että aivokuori halutaan pois pelistä ja saunassa halutaan aktivoida limbisen järjestelmän luonnollista, tasapainoista toimintaa.

Tuntoaisti

Pieni lapsi kuolee ilman kosketusta, kosketus pitää hengissä. Turvallinen kosketus parantaa. Kun johonkin sattuu, vaistomainen reaktio on koskea tuota aluetta, painaa tai hieroa. Kosketuksen voimaa ei voi liikaa korostaa. Lasten ja eläinten kanssa voi kokea miten alkukantaisen tärkeää kosketus on vuorovaikutuksessa. Erilaisten kosketusten merkitys. Myös näkövammaiset, korvaavat näön kokemuksen paljolti tuntoaistillaan.

Tuntoaisti auttaa lasta luomaan kokemuksen itsestään erillisenä äidistä. Tuntoaisti on siis ensimmäinen erillisyyden kokemuksen mahdollistaja.

Tuntoaistilla eli kosketustunnolla eli paineaistilla tarkoitetaan aistitoimintoa, jolla aistitaan painetta ja hahmotetaan kosketusta, terävyyttä, pehmeyttä, lämpötilaa, kipua ja kehon asentoja. Tuntoaistimuksen laukaisee solukalvojen mekaaninen painuminen, ja siitä aiheutuva paine aistitaan ihon mekanoreseptorien välityksellä sekä ihon karvaisilla alueilla myös karvatuppien reseptorien välityksellä. Tuntoa aistivia mekanoreseptoreita on paitsi iholla myös lihaksissa, nivelissä ja sisäelimissä.4

Saunassa lämpö ja löyly koskevat. Myös vihtojen ja saunottajan kosketus tekee ihmeitä. Turvallinen kosketus on omiaan uudelleenkirjoittamaan tuota alitajuista tarinaa, joka meillä on itsestämme, minäkuvaa. Kuin vauva tarvitsee turvallista kosketusta luodakseen eheän kokemuksen itsestään, samanlailla voimme hyödyntää kosketuksen voimaa parannustyössä.

Kuuloaisti

Kuuloaisti luo tilan. Antaa siis mahdollisuuden kaiken kokemukselle. Kuuloaisti- ääni. Ääni on kaiken perustana. Kuuloaisti on perustana ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Kuuloaistinsa avulla ihminen suuntautuu ympäristöönsä ja saa tietoa ympärillään tapahtuvista asioista. Kuuloaisti rekisteröi erilaisia ääniä, erittelee äänten korkeutta ja voimakkuutta sekä auttaa paikallistamaan, mistä lähteestä ja mistä suunnasta äänet kuuluvat.

Äänten perusteella ihminen hahmottaa myös omaa ympäristöään ja pystyy ennakoimaan tulevia tapahtumia. Kokemuksen myötä tutut äänet alkavat saada merkityksiä. Lautasten kilinä on merkkinä siitä, että kohta syödään ja tietynlaiset askelten äänet kertovat, että läheinen ihminen on tulossa huoneeseen.

Kuuloaistin kehitys alkaa jo ennen syntymää. Ensimmäisen ikävuoden aikana lapsi oppii tunnistamaan, paikallistamaan ja erottelemaan erilaisia ääniä.5

Saunassa kuuloaisti saa stimuaaliota rauhoittavista äänistä. Veden sihinä kivillä, vihdasten lehtien havinat. Hiljaisuus luo harmoniaa ja tilaa kuuloaistin eheytymiselle.  Eheä kuuloaisti on pohjana eheälle kokemukselle tilasta, paikasta, etäisyyksistä sekä kielenllisen vuorovaiktuksen pohjana.

Luonnonantimet vievät saunan terveyshyödyt seuraavalle tasolle
Sauna tarjoaa turvallisen tilan tervehtymiselle.

Lähteet:

  1. https://fi.wikipedia.org/wiki/Limbinen_j%C3%A4rjestelm%C3%A4
  2. https://yle.fi/a/3-8484554
  3. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/01/18/makuaisti
  4. https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuntoaisti
  5. https://papunet.net/tietoa/kuuloaisti-vuorovaikutuksessa
Categories: Yleinen

0 Comments

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *